Search Result of "rats"

About 233 results
Img

งานวิจัย

การประเมินค่าโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหนูทดลอง (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, Imgนางผ่องศรี จิตตนูนท์, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารกลุ่มน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์กำจัดเเมลงต่อการลดความเครียดในหนู (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgมารุต แก้ววงศ์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา (ทุนปัญหาพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...