โครงการวิจัยภาควิชาเภสัชวิทยา ปี 2017

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 1 0 0 0
2017 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์การตกค้างยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 เภสัชจลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพในเต่าทะเล หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเมล็ดเจียนำเข้าในประเทศไทย หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาออกซิเตตร้าซัยคลินในปลาดุกลูกผสม (clarias macrocephalus x C. gariepinus) หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 ความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราไทรโคทีซีนไทป์บี: อะพ็อพโตซิสในหนูทดลองและเซลล์เพาะเลี้ยง หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลกระทบจากการติดพยาธิพยาธิใบไม้ในลำไส้ Echinostoma revolutum และประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิที่มีผลต่อการติดพยาธิในเป็ดไล่ทุ่งของประเทศไทย ผู้ร่วมฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาและพัฒนาเทคนิค QuEChERS ต่อการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินบี หนึ่งในวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การวิเคราะห์การปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพและยาฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆในน้ำผึ้งที่วางจำหน่ายในประเทศไทย หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบแป๊ะตำปึงต่อการต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมสุนัขในหลอดทดลอง หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 แชมพูสุนัขสูตรทรีอินวัน หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของสารตกค้างในกุ้งก้ามกรามที่มีต่อผู้บริโภค หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การประเมินความเสี่ยงต่อการบริโภคกุ้งก้ามกรามที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของไพรีทรอยด์ที่ตกค้างในกุ้งก้ามกรามต่อผู้บริโภค หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลกระทบของ Fusarium toxin Deoxynivalenol (DON) ต่อมนุษย์และสุกรโดยเทคนิคทางรังสี หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาการกระจายตัวของ 99mTc-DON ในสัตว์ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีแกมมาแบบสามมิติ หัวหน้าฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาความเป็นพิษระดับเซลล์ของ Deoxynivalenol ในมนุษย์และสุกร ผู้ร่วมฯ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2017 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2017 การติดตามและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในไข่เป็ดไล่ทุ่งและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 แชมพูสำหรับสุนัขผิวแพ้ง่าย หัวหน้าฯ
ผู้ร่วมฯ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการจัดทำต้นแบบฐานข้อมูลและระบบโซ่อุปทานการใช้ยาปฏิชีวนะและเภสัชเคมีภัณฑ์ในปศุสัตว์ของประเทศไทย หัวหน้าฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)