การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ปี 2015

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

66

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134111 ชื่อวิชา Principles of Marketing,12 ม.ค. 2015 - 8 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134321 ชื่อวิชา International Marketing,1 ม.ค. 2015 - 31 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134442 ชื่อวิชา Principles of Logisitcs Management,1 ม.ค. 2015 - 31 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01132335 ชื่อวิชา Project Evaluation in Business,30 เม.ย. 2015 - 30 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01132453 ชื่อวิชา International Trade Management,7 ก.ย. 2015 - 7 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055361 ชื่อวิชา Textile & Product Merchandising,9 มึ.ค. 2015 - 25 พ.ค. 2015

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320122011 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320122011 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

แสดงความคิดเห็น

(0)