ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

Allicinantimicrobial agentantioxidantarrhenius equationartificial neural networkbatterchitosanChitosan-Allicin ComplexesData Envelopment Analysisdescriptive analysisdryingdrying processExtrusionflavorfreeze-thaw stabilityfruitGelatinizationgrowth performancehydrocolloidinactivationkineticmangoMass transferMathematical modelmicrowavemodelNear-infrared (NIR) spectroscopyNhamNIROptimizationOsmotic dehydrationpartial least squares (PLS) regressionPasting PropertiesPCApHphysical propertiesPreference mappingpressure-assisted thermal processingprinciple component analysispropertiesqualityretrogradationrheological propertiesRicesensorySensory Evaluationshelf lifestarchStorage stabilitySucrosetapioca starchtexturethermal propertiesvacuumvacuum fryingviscosityxanthan gumxyloglucanกระบวนการอบแห้งกะทิการเก็บการทดสอบผู้บริโภคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์เชิงพรรณนาการอบแห้งขนมขบเคี้ยวขนมไทยข้าวข้าวกล้องงอกความคงตัวคุณภาพทางประสาทสัมผัสไคโตซานซูโครสฐานข้อมูลน้ำตาลแป้งแป้งมันสำปะหลังโปรตีนรำข้าวผลไม้ผักผู้บริโภคพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงมังคุดมันสำปะหลังไมโครเวฟสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารเคลือบสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระแหนมอบแห้งอ้อยอายุการเก็บอาหารขบเคี้ยวอาหารว่างไฮโดรคอลลอยด์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 116 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 86 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 205 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 160 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 28 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 67 โครงการ)
  • ทุนนอก 204 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 173 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 696 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 222 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 474 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 23 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 20 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 492 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 460 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 89 รางวัล (เกียรติบัตร 29 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 43 รางวัล, ประชุมวิชาการ 17 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)