ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

Allicinantimicrobial agentantioxidantarrhenius equationartificial neural networkBakerybatterchitosanchitosan-allicin complexesData Envelopment AnalysisDescriptive analysisdryingdrying processExtrusionflavorfreeze-thaw stabilityfruitgelatinizationgrowth performancehydrocolloidinactivationkineticmangoMass transferMathematical modelmicrowavemodelNear-infrared (NIR) spectroscopyNhamNIROptimizationOsmotic dehydrationPartial least squares (PLS) regressionPasting PropertiesPCApHphysical propertiesPreference mappingpressure-assisted thermal processingPrinciple component analysispropertiesqualityRetrogradationrheological propertiesRicesensorySensory Evaluationshelf lifestarchstorage stabilitysucrosetapioca starchtexturethermal propertiesvacuumvacuum fryingviscosityXyloglucanกระบวนการอบแห้งกะทิการเก็บการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์เชิงพรรณนาการอบแห้งขนมขบเคี้ยวขนมไทยข้าวข้าวกล้องงอกความคงตัวความชื้นคุณภาพทางประสาทสัมผัสไคโตซานซูโครสฐานข้อมูลน้ำตาลแป้งแป้งมันสำปะหลังโปรตีนรำข้าวผลไม้ผักผู้บริโภคพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงมังคุดมันสำปะหลังไมโครเวฟสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสมรรถภาพการผลิต สมุนไพรสารเคลือบสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระแหนมอบแห้งอ้อยอายุการเก็บอาหารขบเคี้ยวอาหารว่างไฮโดรคอลลอยด์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 117 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 88 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 229 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 178 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 31 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 73 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 214 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 179 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 721 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 233 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 488 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 23 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 20 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 502 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 470 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 89 รางวัล (เกียรติบัตร 29 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 43 รางวัล, ประชุมวิชาการ 17 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)