ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

aflatoxinaflatoxin B1aflatoxin B2aflatoxinsAmikacinamoxicillinAnimalantibioticAntibiotic beadAntifungal ActivityantimicrobialApoptosisbeadbeef cattlebioavailabilitybioequivalencebroilerbroilerscalcium sulfatechickencurcuminDDGSdeoxynivalenoldispositiondispositionsdog fooddogsDrug Residues duckELISAelutionenrofloxacinfeedfruit juicesfumonisinfumonisin B1Fusarenon-XhaematologicalHealth riskhealth risk assessmenthedgehogHPLCivermectinlaying henLC-MSLC-MS/MSlocal infectionMacrobrachium rosenbergiimicemycotoxinMycotoxinsNaringeninNivalenolochratoxin Aoxytetracyclinepet foodpharmacokineticpharmacokineticspigpigletsPMMAPyrenepyrethroidratratsresidueresiduesResistancespectrophotometrySulfonamidetoxicitytoxicokineticToxicokineticsultrastructural changeswithdrawal timezearalenoneการกำหนดขนาดยาการตกค้างการปลดปล่อยยาการปล่อยยาการสะสมกุ้งก้ามกรามความเสี่ยงจากการบริโภคแคลเซียมชีวสมมูลแบคทีเรียปลานิลเป็ดผู้บริโภคไพรีทรอยด์เภสัชจลนศาสตร์เภสัชวิทยายาต้านจุลชีพยาปฏิชีวนะระยะปลอดยาโลหะหนักสุนัขหูอักเสบในสุนัขอาหารปลอดภัยเอนโรฟลอกซาซิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ)
  • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 202 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 102 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 100 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 164 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 153 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 14 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)