การเปรียบเทียบการใช้เทคนิค DNA marker ในการศึกษา เชื้อพันธุ์กรรมของพริก: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การเปรียบเทียบการใช้เทคนิค DNA marker ในการศึกษา เชื้อพันธุ์กรรมของพริก
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : ชลธิชา นิวาสประกฤติ (ผู้เขียน), จุลภาค คุ้นวงศ์ (ประธานกรรมการ), สุเทวี ศุขปราการ (กรรมการวิชาเอก), สมศิริ แสงโชติ (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

ชลธิชา นิวาสประกฤติ

จุลภาค คุ้นวงศ์

สุเทวี ศุขปราการ

สมศิริ แสงโชติ

END (1743)