การโคลนยีนเทอร์ปีนซินเทสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลิ่นของตะไคร้หอม และมะกรูด: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การโคลนยีนเทอร์ปีนซินเทสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลิ่นของตะไคร้หอม และมะกรูด
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : กิตติยา แสงสว่าง (ผู้เขียน), พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ (ประธานกรรมการ), สมพิศ สามิภักดิ์ (กรรมการร่วม)
Keywords : Citronella Grass, Essential Oil, Kaffir Lime, Terpene Synthease, ตะไคร้หอม, น้ำมันหอมระเหย, มะกรูด, เทอร์ปีนซินเทส

Documents used the same keywords

Citronella Grass (2)

Essential Oil (42)

Kaffir Lime (3)

Terpene Synthease (0)

ตะไคร้หอม (2)

น้ำมันหอมระเหย (41)

มะกรูด (0)

เทอร์ปีนซินเทส (0)

Documents written by authors'

กิตติยา แสงสว่าง

พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์

สมพิศ สามิภักดิ์

END (1615)