การศึกษาการส่งออกเม็ดพลาสติกโพลีอะซิทัลของประเทศไทยไปประเทศคู่ค้าสำคัญ: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การศึกษาการส่งออกเม็ดพลาสติกโพลีอะซิทัลของประเทศไทยไปประเทศคู่ค้าสำคัญ
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : พัชราภรณ์ แก้วอ่อน (ผู้เขียน), วรนันท์ กิตติอัมพานนท์ (ประธานกรรมการ), บัณฑิต ชัยวิชญชาติ (กรรมการวิชาเอก), กรกฎ วิจิตรพงศ์ (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

พัชราภรณ์ แก้วอ่อน

วรนันท์ กิตติอัมพานนท์

บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

กรกฎ วิจิตรพงศ์

END (1651)