ความพึงพอใจในงานของตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 5: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ความพึงพอใจในงานของตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 5
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : อรรณพ อิ่มอุดม (ผู้เขียน), ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต (ประธานกรรมการ), วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (กรรมการวิชาเอก), โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (กรรมการวิชารอง)
Keywords : Among Motorcycle Patrol Police, Job Satisfaction, ความพึงพอใจในงาน, ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Among Motorcycle Patrol Police (0)

Job Satisfaction (45)

ความพึงพอใจในงาน (13)

ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ (0)

Documents written by authors'

อรรณพ อิ่มอุดม

ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

END (3915)