ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาเขตสาธารณสุข 1: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาเขตสาธารณสุข 1
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : รัตนา ก้อฝั้น (ผู้เขียน), ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ (ประธานกรรมการ), สมศักดิ์ ถิ่นขจี (กรรมการวิชาเอก), วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

รัตนา ก้อฝั้น

ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สมศักดิ์ ถิ่นขจี

วรพิมพ์ ถิระวัฒน์

END (3917)