การสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกระบบโรงเรียน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกระบบโรงเรียน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : วาสนา ธนาวัฒนะ (ผู้เขียน), ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ (ประธานกรรมการ), สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย (กรรมการวิชาเอก), ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

วาสนา ธนาวัฒนะ

ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

END (1635)