การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองในวิชาสืบสวนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ: วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองในวิชาสืบสวนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)
Authors : ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ (ผู้เขียน), สมถวิล ธนะโสภณ (ประธานกรรมการ), ปราณี โพธิสุข (กรรมการวิชาเอก), Naras Savestanan (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์

สมถวิล ธนะโสภณ

ปราณี โพธิสุข

Naras Savestanan

END (1605)