ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคและแบบแรงต้านที่มีต่อระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคและแบบแรงต้านที่มีต่อระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : สุวรรณ รุ่งรัตนพงษ์พร (ผู้เขียน), ราตรี เรืองไทย (ประธานกรรมการ), อภิลักษณ์ เทียนทอง (กรรมการวิชาเอก), มยุรี ถนอมสุข (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

สุวรรณ รุ่งรัตนพงษ์พร

ราตรี เรืองไทย

อภิลักษณ์ เทียนทอง

มยุรี ถนอมสุข

END (1609)