ระบบการดำเนินงาน เทคโนโลยีการผลิต และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของกิจการสถานเพาะชำไม้ผล ในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ระบบการดำเนินงาน เทคโนโลยีการผลิต และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของกิจการสถานเพาะชำไม้ผล ในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : สายวรุณ แสนเมืองมูล (ผู้เขียน), กวิศร์ วานิชกุล (ประธานกรรมการ), ปรานอม พฤฒพงษ์ (กรรมการวิชาเอก), สมศักดิ์ เพรียบพร้อม (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

สายวรุณ แสนเมืองมูล

กวิศร์ วานิชกุล

ปรานอม พฤฒพงษ์

สมศักดิ์ เพรียบพร้อม

END (1587)