การค้นหายีนต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศโดยวิธี Association mapping: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การค้นหายีนต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศโดยวิธี Association mapping
Source : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Authors : จุลภาค คุ้นวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
Keywords : ความต้านทานโรค, โรคเหี่ยวเขียว, มะเขือเทศ

Documents used the same keywords

ความต้านทานโรค (7)

โรคเหี่ยวเขียว (3)

มะเขือเทศ (46)

Documents written by authors'

จุลภาค คุ้นวงศ์

END (20)