การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว
Source : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Authors : วารุณี วารัญญานนท์ (หัวหน้าโครงการ), พัชรี ตั้งตระกูล (ผู้ร่วมโครงการ), วิภา สุโรจนะเมธากุล (ผู้ร่วมโครงการ), อรอนงค์ นัยวิกุล (ผู้ร่วมโครงการ), สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
Keywords : ก๋วยเตี๋ยว ความปลอดภัยของอาหาร จีเอ็มพี GMP

Documents used the same keywords

ก๋วยเตี๋ยว ความปลอดภัยของอาหาร จีเอ็มพี GMP (0)

Documents written by authors'

วารุณี วารัญญานนท์

พัชรี ตั้งตระกูล

วิภา สุโรจนะเมธากุล

อรอนงค์ นัยวิกุล

สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

END (10)