กลยุทธ์การดำเนินงานของตระกูลเมดิชี่ ที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของฟลอเรนซ์ ระหว่างศตวรรษที่ 13-17: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : กลยุทธ์การดำเนินงานของตระกูลเมดิชี่ ที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของฟลอเรนซ์ ระหว่างศตวรรษที่ 13-17
Source : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Authors : ดาราวรรณ วิรุฬหผล (หัวหน้าโครงการ)
Keywords : กลยุทธ์การดำเนินงาน

Documents used the same keywords

กลยุทธ์การดำเนินงาน (0)

Documents written by authors'

ดาราวรรณ วิรุฬหผล

END (10)