การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการย้อมผ้าไหมโดย Pleurotus ostreatus: - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการย้อมผ้าไหมโดย Pleurotus ostreatus
Source :
Authors :
Keywords : การบำบัดน้ำเสีย, การดูดซับ, การย่อยสลาย, การกำจัด, เห็ดนางรม, เชื้อรา, การย้อมผ้าไหม, โลหะหนัก, สีย้อม

Documents used the same keywords

การบำบัดน้ำเสีย (30)

การดูดซับ (54)

การย่อยสลาย (18)

การกำจัด (2)

เห็ดนางรม (2)

เชื้อรา (48)

การย้อมผ้าไหม (0)

โลหะหนัก (64)

สีย้อม (11)

Documents written by authors'

END (3871)