เครื่องปิ้งลูกชิ้น(เทคโนโลยี): เกษตรศาสตร์นำไทย - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : เครื่องปิ้งลูกชิ้น(เทคโนโลยี)
Source : เกษตรศาสตร์นำไทย
Authors : เชาว์ อินทรประสิทธิ์ (วิทยากร), จักรพันธ์ สินโพธิ์ (พิธีกร), วนิดา รัตตมณี (ทีมงานผลิตรายการ), ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ทีมงานผลิตรายการ), เบญจมาศ หลวงทรง (ทีมงานผลิตรายการ)
Keywords :

Title: เครื่องปิ้งลูกชิ้น(เทคโนโลยี)
Description: เครื่องย่างและจิ้มน้ำลูกชิ้น ออกมาแบบมาเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการนำไปจำหน่ายตามบูธต่างๆ โดยการทำงานของเครื่องย่างและจิ้มน้ำลูกชิ้นนั้น สามารถผลิตได้ 1ไม้ : 1นาที และำยังทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการสิ้นเปลือง 1 ชม.: การใช้ไฟฟ้า 1 ยูนิต ซึ่ง 1 ยูนิตเท่ากับ ค่าใช้ไฟฟ้าประมาณ 4-5 บาท ซึ่งการใช้เครื่องย่างและจิ้มน้ำลูกชิ้น ช่วยทดแทนแรงงาน และช่วยลดมลภาวะ สอบถามข้อมูล โทร.0-3428-1098 ( ผู้สนใจสำเนารายการเกษตรศาสตร์นำไทย ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.โทร. 02-561-1474) Name{ วิทยากร: ผศ.ดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; พิธีกร: จักรพันธ์ สินโพธิ์ ; ทีมงานผลิตรายการ : วนิดา รัตตมณี ; ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ; เบญจมาศ หลวงทรง ; }
Tags:
Category: Education

VideoID: LY1bT22yvEI
Updated: 2013-01-11T04:10:05.000Z
Duration: 1103 seconds


Documents used the same keywords

Documents written by authors'

เชาว์ อินทรประสิทธิ์

จักรพันธ์ สินโพธิ์

วนิดา รัตตมณี

ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เบญจมาศ หลวงทรง

END (1685)