การสำรวจเบื้องต้นพยาธิในเลือดแมวเขตบางเขน: วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์ - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การสำรวจเบื้องต้นพยาธิในเลือดแมวเขตบางเขน
Source : วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์
Authors : สถาพร จิตตปาลพงศ์ (ผู้เขียน), วีระพล จันทร์สวรรค์ (ผู้เขียน)
Keywords : Babesia, cytauxzoon, Dirofilaria imitis, Ehrlichia, Haemobartonella

Abstract

Stained blood smears of 51 domestic cats in Bangkhen district area in Bangkok were examined for blood parasites. Eight samples (15.89%) showed positive results of a Cytauxzoon-like ring form. Babesia spp. and Haemobartonella spp. were found 2 (3.92%) in number in each genus. Ten cats (19.61%) found an Ehrlichia-like in monocytes and neutrophils. Modified Knott s technique method was used to investigate microfilaria of Dirofilaria imitis and 3 samples (5.88%) were positive.

Article Info
KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, Volume 027, Issue 3, Jul 93 - Sep 93, Page 330 - 335 |  PDF |  Page 

Documents used the same keywords

Babesia (1)

cytauxzoon (0)

Dirofilaria imitis (0)

Ehrlichia (1)

Haemobartonella (0)

Documents written by authors'

สถาพร จิตตปาลพงศ์

วีระพล จันทร์สวรรค์

END (1557)