Search Result of "palm oil"

About 374 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ไดอะทอไมต์กำจัดสีคล้ำในน้ำมันปาล์มที่ใช้ทอดแล้วหลายครั้ง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...