Search Result of "ถั่วเหลือง"

About 839 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่8

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดความสามารถในการตรึงไนโตรเจนโดยไรโซเบียมในถั่วเหลือง (Glycine max (L)Merrill)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

นมถั่วเหลือง ประเภทงานศิลปกรรม (2010)

นักวิจัย:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำผลไม้ด้วย Probiotic bacteria (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

แหล่งทุน:มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...