Search Result of "การบริหารโครงการ"

About 4982 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

หัวเรื่อง:การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์สบู่นมแพะ การออกแบบโมลสบู่และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

Img

ที่มา:บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา: การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไว

12345678910...