โครงการประเมินการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2550 สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โครงการวิจัยย่อย: การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ชุดโครงการ

  • 2551

  • inดร.สุนทรา โตบัว, อาจารย์

  • inดร.สุนทรา โตบัว, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์


แสดงความคิดเห็น

(0)