Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural Engineering ), Cranfield University , U. KINGDOM
  • M.Sc. (Welding Technology ), Cranfield University , U. KINGDOM
  • วศ.บ.( วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Acid valueaciditydragon fruitJava appleMangosteenMarbling defect maturitynear infrarednear infrared spectrascopyNear Infrared SpectroscopNear infrared spectroscopyNIRNIRSnondestructiveNon-destructivePalm OilPeroxide ValuePersimmonphysicalPineapplePLSPLSRPneumatic cylinderpomelopredictionProgrammable logic controllerproteinpulp yieldPVqualityRose appleShankshrimp feedShrimp straightening machinesizersizingSoluble solids contentSortingSpectraSweet CornSW-NIRTangerinetangerinesTannin contenttotal soluble solidtranslucencetranslucencytranslucentTranslucent areaTranslucent contenttranslucent fleshTransmittanceTrimming machineVisible spectroscopyyoung coconutyoung coconut fruitกรดกระบอกนิวเมติกการคัดแยกคุณภาพการจ้าแนกกลุ่มแบบพหุคูณการตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลายการตรวจสอบแบบทำลายการตรวจสอบแบบไม่ทำลายการถ่ายเทความร้อนการทำนายการเพาะงอกการวัดแบบไม่ทำลายการวิเคราะห์คุณภาพแบบไม่ทำลายการวิเคราะห์คุณภาพส้มการวิเคราะห์เชิงพหุแก้วขแงแข็งที่ละลายได้ของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ข้าวนึ่งข้าวโพดข้าวโพดผักอ่อนข้าวโพดหวาน ขั้ว เครื่องลำเลียงขิงความแก่ความเข้ากันได้ของยางผสมความแข็งแรงก้านผลความชื นความถ่วงจ้าเพาะความถี่เสียงความเป็นกรดความยาวคลื่นสั้นย่านใกล้อินฟราเรดความสุกแก่ความหนากะลาความหวานความอ่อนแก่คาบการแกว่งเครื่องจ่ายอาหารเครื่องปอกเปลือกเครื่องยืดกุ้งเงาะดัชนีประเมินทุเรียนมังคุดสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ส้ม

  Interest


  Administrative Profile


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 68 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  แสดงความคิดเห็น

  (0)