งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2016

29

SCI

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2016

44

Scopus

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2016

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2016

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversitybiological controlCassavachitosanClimate changeDevelopmentdistributiondiversityDogecologyEthanolFISHFood safetyGenetic diversityGISgrowthKnowledge Managementlactic acid bacteriamaizeMangoMechanical propertiesNatural RubberNIRoptimizationPCRproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcanesweet corntissue culturewater qualityyieldกล้วยกล้วยไม้การขยายพันธุ์การจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชลบุรีฐานข้อมูลถั่วเหลืองไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันโปรตีนผลไม้ผู้สูงอายุพริกพลังงานพลังงานทดแทนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลหะหนักเศรษฐกิจพอเพียงสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหญ้าแฝกอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอทานอล

Department

วิทยาเขตบางเขน

 • งานวิจัย: 1017
 • บทความ: 54
 • ประชุมวิชาการ: 25
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 1
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 92

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 224
 • บทความ: 12
 • ประชุมวิชาการ: 4
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 11

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 18
 • บทความ: 4
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 3

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • งานวิจัย: 46
 • บทความ: 7
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 2

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 0
 • บทความ: 0
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View