งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2016

126

SCI

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2016

113

Scopus

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2016

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2016

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokbiodieselBiodiversitybiological controlCassavachitosanClimate changeDevelopmentdistributiondiversitydogecologyEthanolFISHFood safetyGenetic diversityGISgrowthKnowledge Managementlactic acid bacteriamaizeMangomechanical propertiesnatural rubberNIRoptimizationPCRproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcanesweet corntissue culturewater qualityYieldกล้วยกล้วยไม้การขยายพันธุ์การจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชลบุรีฐานข้อมูลถั่วเหลืองไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันโปรตีนผลไม้ผู้สูงอายุพริกพลังงานพลังงานทดแทนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลหะหนักเศรษฐกิจพอเพียงสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหญ้าแฝกอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอทานอล

Department

วิทยาเขตบางเขน

 • งานวิจัย: 1433
 • บทความ: 197
 • ประชุมวิชาการ: 180
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 5
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 263

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 432
 • บทความ: 41
 • ประชุมวิชาการ: 32
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 46

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 63
 • บทความ: 12
 • ประชุมวิชาการ: 13
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 8

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • งานวิจัย: 87
 • บทความ: 15
 • ประชุมวิชาการ: 4
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 5

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 0
 • บทความ: 0
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View