งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal & Conference

จำนวนบทความและการประชุม

Half life

จำนวนคนทีทำผลงานได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัยในปี 2015

442

SCI

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน SCI ปี 2015

365

Scopus

ผลงานที่ตีพิมพ์ในฐาน Socpus ปี 2015

โครงการวิจัย

โครงการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นปี 2015

Interest

adsorptionalgaeAntioxidantantioxidant activityBangkokBiodieselBiodiversitybiological controlbiomassCassavachitosanClimate changeDevelopmentdistributiondiversitydogecologyEthanolFISHFood safetyGenetic diversityGISgrowthKnowledge Managementlactic acid bacteriamaizemangoMechanical propertiesNatural RubberNIRoptimizationPCRproteinQualityRemote SensingRenewable EnergyriceSimulationsugarcanesweet corntexturetissue culturewater qualityYieldกล้วยไม้การขยายพันธุ์การจัดการความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการมีส่วนร่วมข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานความพึงพอใจความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำโคนมไคโตซานจุลินทรีย์ชลบุรีฐานข้อมูลถั่วเหลืองไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปลานิลปาล์มน้ำมันผลไม้พริกพลังงานพลังงานทดแทนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะม่วงมันสำปะหลังยางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลจิสติกส์โลหะหนักเศรษฐกิจพอเพียงสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสิ่งแวดล้อมสุกรสุนัขหญ้าแฝกอ้อยอาหารอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอทานอล

Department

วิทยาเขตบางเขน

 • งานวิจัย: 2787
 • บทความ: 695
 • ประชุมวิชาการ: 740
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 27
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 80

วิทยาเขตกำแพงแสน

 • งานวิจัย: 794
 • บทความ: 159
 • ประชุมวิชาการ: 166
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 3
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 22

วิทยาเขตศรีราชา

 • งานวิจัย: 123
 • บทความ: 25
 • ประชุมวิชาการ: 41
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 5

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • งานวิจัย: 139
 • บทความ: 37
 • ประชุมวิชาการ: 48
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 1
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 4

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 • งานวิจัย: 0
 • บทความ: 0
 • ประชุมวิชาการ: 0
 • ทรัพย์สินทางปัญญา: 0
 • พันธุ์พืช-สัตว์: 0
 • รางวัล: 0

Top Click

Recent View