สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

adsorptionAmusium PleuronectesAnimalsantibacterial activityAntimicrobialantioxidantantioxidant activityBiodegradable filmbiodieselBiopolymerBismuthBismuth borate glassBivalve molluskCalcium carbonateChemical compositionsChemical constituentsChitosanCrystalline structureEDXRFElectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy dispersive X-ray fluorescenceEnergy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF)essential oilFirst-principles studyFluorescenceFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)GlassGlass samplesHeat treatmentHeavy MetalHeavy metal RemovalHydrogen bondsising modelMelaleuca cajuputimethyl cellulosemollusc shellmolluscan shellNanofibersNanofluidsOptical propertiesOxide compoundsOxygen Partial PressurePaphia undulatePerna ViridisPhotocatalyticPM10Poly(vinyl alcohol)Polymer hydrogelRheologySEMSoilSpectrometersSputteringThermo-gravimetric analysis (TGA)thin filmTiO2Titanium dioxidetransesterificationTSPViscosityWastewaterX ray diffractionX-ray DiffractionX-ray diffraction (XRD)XRDXylia xylocarpaZincZnOZnO nanoparticleZnO nanoparticlesแก้ว สมบัติทางแสง ดรรชนีหักเห ความหนาแน่นไคโตซานจุลโครงสร้างจุลโครงสร้าง (Microstructure)ไดเอทาโนลามีนทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นน้ำมันหอมระเหยน้ำเสียบอระเพ็ดปัจจัยฝุ่นละองรวม (TSP)ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)พลศึกษา( Physical Education )พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มบางมลพิษทางอากาศ (Air pollution)ระดับความคาดหวังฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์โลหะหนักวัสดุธรรมชาติวิทยาศาสตร์การกีฬาสปัตเตอริงสารประกอบอะลูมิเนียมอะลูมิเนตแอคติโนมัยสีท

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 110 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 87 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ)
  • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 340 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 172 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 168 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 100 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 89 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 34 รางวัล (เกียรติบัตร 16 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 14 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)