สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

adsorptionAmusium pleuronectesAnimalsantibacterial activityAntimicrobialantioxidantantioxidant activityBiodegradable filmbiodieselBiofuelBiopolymerBismuthBismuth borate glassBivalve molluskCalcium carbonateChemical compositionsChemical constituentschitosancomposite powderCrystalline structurediethanolamineEDXRFElectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy Dispersive X-ray FluorescenceEnergy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF)essential oilFEFFfirst-principles studyFluorescenceFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)GlassGlass samplesHeat treatmentHeavy MetalHeavy metal removalHydrogen bondsISING MODELMelaleuca cajuputimethyl cellulosemollusc shellmolluscan shellNanofibersNanofluidsNiOOptical propertiesOxide compoundsOxygen Partial Pressurepaphia undulatePerna ViridisPhotocatalyticPhotocatalytic degradationphotoluminescencePM10Poly(lactic acid)Poly(vinyl alcohol)Polymer hydrogelRheologyRiceSEMSoilSol-gel Auto CombustionSpectrometersSputteringTensile strengthThermo-gravimetric analysis (TGA)thin filmTiO2Titanium DioxidetransesterificationTSPViscositywastewaterWound dressingX ray diffractionX-ray absorption near edge structureX-ray DiffractionX-ray diffraction (XRD)XRDXylia xylocarpaZincZnOZnO NanoparticleZnO nanoparticlesแก้ว สมบัติทางแสง ดรรชนีหักเห ความหนาแน่นไคโตซานจุลโครงสร้างจุลโครงสร้าง (Microstructure)เซนเซอร์ตรวจจับโลหะทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นน้ำมันหอมระเหยน้ำเสียฝุ่นละองรวม (TSP)ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มบางมลพิษทางอากาศ (Air pollution)

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 129 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 103 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 59 โครงการ)
 • ทุนนอก 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 382 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 195 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 187 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 127 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 116 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 41 รางวัล (เกียรติบัตร 16 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 19 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)