สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

acid depositionacid digestionacid precipitationantimicrobialantioxidantassessmentbenthoscanker diseasedesorptiondicarboxylic acidextractiongamma spectrometerGulf of ThailandHeavy metalsICP-AESIon chromatographymarine sedimentMonocarboxylic acidpaddy fieldplant pathologyradionuclidesrain waterrainwaterRayongrice fieldricesscanning electron microscopyseawater qualitiesSEM-EDSshippingshipping activitiesSi ChangSi Chang IslandSi RrachaSoilsoil contaminationsolvent extractionspatial and temporal variationSuregada multiflorum Baill.Suregada multiflorum Baill.,Suregada multiflorumTap waterthymoltransesterificationtransferred factorTransportationtransportation, distribution, heavy metaXanthomonas campestris pv. Citriการบำบัดน้ำเสียการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ขันทองพยาบาท ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์คมีนิวเคลียร์ความเครียดทางด้านสิ่งแวดล้อมค่าความร้อนคุณภาพน้ำเคมีวิเคราะห์เคมีสิ่งแวดล้อมเคมีอุตสาหกรรมงาขาวงาดำชลบุรีชีวเคมีพืชชีววิทยาระดับโมเลกุลดินตะกอนจากทะเลทลายปาล์มทะลายปาล์ม เส้นใยปาล์ม ค่าความร้อน หม้อต้มไอนำน้ำล้างช้อนโรงอาหารน้ำและดินตะกอนนิวไคลด์กัมมันตรังสีนิเวศวิทยาทั่วไป นิเวศวิทยาของสัตว์ปลาทะเลโป๊ะเชือกผลไม้แปรรูปผลิตภัณ์ชุมชนฝุ่นแป้งมันสำปะหลังโพลีเมอร์ฟุตพริ้นท์น้ำภาคตะวันออกของไทยมลพิษมลพิษทางอากาศโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลิงแสม ประชากร นิเวศวิทยา เขาเกษตรโลหะหนักวัสดุศาสตร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสถานการณ์การตกสะสมของกรด การตกสะสมแบบเปียก การตกสะสมแบบแห้ง ชลบุรี ระยองสัตว์หน้าดินสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเส้นใยปาล์มหม้อต้มไอน้ำอ่าวไทยตอนอ่าวไทยตอนบนอ่าวศรีราชาอาหารทะเลแปรรูปเอนไซม์วิทยาฮอร์โมนพืชไฮโดรคาร์บอน

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 40 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)