คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

AchievementadsorptionAmusium pleuronectesandroidantibacterial activityantimicrobialantioxidantantioxidant activitiesantioxidant activityattendanceAuthenticationBiodegradable filmbiodieselBiofuelBiopolymerBismuthBismuth borate glassBivalve molluskBlended Learning InstructionalCalcium carbonateChemical CompositionChemical compositionsChemical constituentsChitosanClassificationclusteringcollaborative filtering componentcomposite powderCrystalline structureData MiningData Mining techniqueDecision Treedicarboxylic aciddiethanolamineEDXRFelectrospinningEnergy dispersive spectroscopyEnergy Dispersive X-ray FluorescenceEnergy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF)Escherichia coliessential oilextractionFEFFFirst-principles studyFluorescenceForecastingFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyFourier transform infrared spectroscopy (FT-IR)GlassGlass samplesGulf of ThailandHC2D barcodeHeat treatmentHeavy MetalHeavy metal removalheavy metalsHydrogen bondsICP-AESion chromatographyising modelMelaleuca cajuputimethyl cellulosemollusc shellmolluscan shellMonocarboxylic acidnanofiberNanofibersNanofluidsNiOOptical propertiesOxide compoundsPaphia undulatePhotocatalyticPoly(vinyl alcohol)rainwaterSEMSoilsol-gel auto combustionThermo-gravimetric analysis (TGA)Thin FilmTiO2titanium dioxidetransesterificationTSPViscosityWastewaterX ray diffractionX-ray DiffractionX-ray diffraction (XRD)XRDXylia xylocarpaZnOZnO nanoparticlesการจำแนกข้อมูลการพยากรณ์การเรียนแบบผสมผสานเทคนิควิธีเหมืองข้อมูลพอลิแลคติกแอซิดอนุกรมเวลา

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นางสาว สุกัญญา ยิ้มงาม, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Mail: sfscisky@src.ku.ac.t

Tel.: 0-3835-4587-8

นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์การ

E-Mail: srcnrk@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2812

ดร. สุวพร เหลืองขมิ้น, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

E-Mail: sfsciswl@src.ku.ac.t

Tel.: 038354587-8 ต่อ 2745

ดร. ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: srcpyk@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-4587-8Resource

นักวิจัยทั้งหมด 65 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 57 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 31 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 155 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 123 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 77 โครงการ)
 • ทุนนอก 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 512 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 218 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 294 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 161 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 140 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 44 รางวัล (เกียรติบัตร 16 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 20 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)