ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

Abnormal IndexAnalytic Hierarchy Process (AHP)AndroidApplied Geoinfomatics in forestryaquatic animal procuction Sustainable agArboretumASEANconventional methodCost analysiscross-cuttingData BaseDecision Support System (DSS)discrete-event simulationEnvironmental friendlyEucalyptusfeasibilitiesForest bioenergyForest ErgomomicsForest industryForest MechanizationForest OperationsForest Plantation Geodatabase SystemForest plantation managementforest roadsForest Surveyingforest treeGeodatabaseGeomaticsGISGIS DeveloperGoogle Maps APIGreen economylogging systemsMobile ApplicationMultimodal Based ServicesMulti-objective Forest Planningnational databasesNavigationNDVIObservational techniquesOperations research in forestryOWASplanting tubePrecision ForestryproductivityProvenance variationRadio Frequency Identification (RFID)Rapid Body AssessmentREBARFIDroot cohesionroot pull-out testroot tensile strengthRoutingRubber plantationSakaerat Silvicultural Research StationSeed morphometric traitsseedlings plantingSenna siameaslope protectionSLUSE Modelsoil bioengineeringSpatial Decision Support System (SDSS)spatial point patternssteep terrainSupply chain managementThailand 4.0THEOSThinningTimber harvestingTimber harvesting operationsTimber transportationtraceabilitytree fellingTree Learning Manualvegetation and slope stabilityกายภาพของดินการขนส่งไม้การจัดการป่าไม้ การจัดการป่าอย่างยั่งยืนการจัดการไฟป่าการจัดการสวนป่าการตรวจสอบที่มาของสินค้าไม้การตรวจสอบย้อนกลับการทดสอบดึงรากการทอนไม้ที่เหมาะสมการทำแผนที่ป่าไม้ จากการสำรวจทางพื้นดิน Forest Road Planningการทำไม้การป่าไม้แม่นยำการผลิตสัตว์น้ำการยศาสตร์เกษตรยั่งยืนความหลากหลายทางชีวภาพผลกระทบจากการทำไม้ไม้สักระบบสนับสนุนการตัดสินใจเศรษฐกิจสีเขียวสวนป่าสักอุตสาหกรรมไม้

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, อาจารย์

(รักษาการแทน)

E-Mail: fforckn@ku.ac.th

Tel.: 1403ต่อ216

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 7 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 13 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

  • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)