ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

Interest

Abnormal IndexAnalytic Hierarchy Process (AHP)AndroidApplied Geoinfomatics in forestryaquatic animal procuction Sustainable agArboretumASEANconventional methodCost analysiscross-cuttingData BaseDecision Support System (DSS)discrete-event simulationEnvironmental friendlyEucalyptusfeasibilitiesForest bioenergyForest ErgomomicsForest MechanizationForest OperationsForest Plantation Geodatabase Systemforest roadsForest Surveyingforest treeGeodatabaseGeomaticsGISGIS DeveloperGoogle Maps APIGreen economyGrowth performancesharvesting systemshousehold settlementsIntegrated DataLad-krating PlantationLife Cycle Assessment (LCA)Life Cycle Inventory (LCI)LoggingLogging impactsLogging OperationLogging systemsMobile ApplicationMultimodal Based ServicesMulti-objective Forest Planningnational databasesNavigationNDVIObservational techniquesOperations research in forestryOWASplanting tubePrecision ForestryproductivityProvenance variationRapid Body AssessmentREBARemote Sensing root cohesionroot pull-out testroot tensile strengthRoutingRubber plantationSakaerat Silvicultural Research StationSeed morphometric traitsseedlings plantingSenna siameaslope protectionSLUSE ModelSoil Bioengineering Spatial Decision Support System (SDSS)spatial point patternssteep terrainSupply chain managementTHEOSThinningTimber harvestingTimber harvesting operationsTimber transportationtree fellingTree Learning Manualvegetation and slope stabilityWang Nam KhiaoWood energyWood transportationกายภาพของดินการทำไม้การผลิตสัตว์น้ำการยศาสตร์เกษตรยั่งยืนความหลากหลายทางชีวภาพคอมพิวเตอร์ค่าใช้จ่ายคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาด สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวคู่มือเรียนรู้พันธุ์ไม้ผลกระทบจากการทำไม้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเศรษฐกิจสีเขียวสวนป่าสักอุตสาหกรรมไม้

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, อาจารย์

(รักษาการแทน)

E-Mail: fforckn@ku.ac.th

Tel.: 1403ต่อ216

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 8 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 13 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

  • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)